Plan dowozów

Koordynator dowozów: Ewa Klimecka

 

 

Przywozy:

Godziny przywozów do szkoły są stałe, według poniższego planu:

Plan przywozów aktualny
od 18 września 2017 roku.
Gimnazjum-przywozy na godz. 8.15.
Autobus nr 1
Kijaszkówiec 7.10, Trutowo 7.15, Dąbrówka 7.20, Liciszewy 7.30, Kijaszkowo 7.40, Mazowsze (PKS) 7.45 , Mazowsze‑Parcele 7.50, przyjazd do szkoły 8.00
 
Autobus nr 3
Wola 7.30, Makowiska 7.40, Łazy 7.45, Osówka 7.50, Witowąż 7.55,  przyjazd do szkoły  8.05 
 
Autobus nr 4
Nowogródek 6.55, Wilcze Kąty 7.05, Pokrzywno‑sklep 7.15, Rudno 7.25, Steklin‑Kolonia 7.50  przyjazd do szkoły  8.05
 
Autobus nr 5
p. Słomski 7.20, Bernardowo 7.25, p. Kubacki 7.35, p.Ziółkowski 7.40, Steklinek‑sklep 7.45,
 przyjazd do szkoły  7.55
 
Autobus nr 6
Ograszka 7.30, Niedźwiedź 7.40, Steklin 1  7.50,
Steklin 2  7.55,  przyjazd do szkoły  8.05
 
Crafter
Mień 7.20, Dąbrówka 7.30,  przyjazd do szkoły  7.50
 
Crafter
Zimny Zdrój 7.40
 
Iveco
Czernikówko 8.00

Odwozy:

Z uwagi na zmieniającą się sytuację w kwestii zapewnienia uczniom z wielu szkół odjazdów, plan odwozów jest podawany i aktualizowany na bieżąco na tablicy ogłoszeń w szkole.