LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie powstało w 2004 roku. W swojej ponad dziesięcioletniej tradycji wychowało młodych ludzi, którzy dzisiaj pracują w różnych zawodach. Są m.in. dziennikarzami, urzędnikami, pracują w logistyce i transporcie, zarządzają firmami, są pedagogami. Szkoła rokrocznie dopasowuje swoją ofertę do potrzeb i zainteresowań uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie realizują dwa profile nauczania: matematyczno – przyrodniczy i kulturowo – medialny. W pierwszym z nich licealiści realizują matematykę, geografię i język angielski jako przedmioty rozszerzone. Profil kulturowo – medialny realizuje jako przedmioty rozszerzone język polski, wiedzę o społeczeństwie i język angielski. Ponadto uczniowie rozwijają swoje umiejętności poprzez realizację przedmiotów uzupełniających. Profil kulturowo – medialny poszerza swoja wiedzę o mediach i kulturze na zajęciach z wybranych zagadnień z kulturoznawstwa i edukacji medialnej,  a profil matematyczno – geograficzny na zajęciach uzupełniających pod nazwą „ Liczby w geografii”.

Ciekawą propozycją dla naszych licealistów są wyjazdy na nagrania programów telewizyjnych do Warszawy i Gdańska. Udało nam się wziąć udział w nagraniach programu „ Jaka to melodia’, „Mam talent”, „ Twoja twarz brzmi znajomo” czy „ Milionerzy”. To ciekawe doświadczenie pozwala pogłębiać zainteresowania dziennikarskie i medialne. Uczniowie pasjonują się także tworzeniem filmików, sztuką montażu, czasami również przygotowują własne filmiki. Nasze liceum nastawione jest na dalszy rozwój, dbamy o dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych bezpośrednio przygotowujących do tego egzaminu. Uczniowie chętnie włączają się w różne akcje prowadzone w szkole. Są aktywnymi członkami Samorządu Szkolnego, wolontariatu. Przygotowują uroczystości, teatrzyki szkolne ( teraz pracują nad przedstawieniem mikołajkowym dla przedszkolaków z „ Tęczowej Krainy” z Głogowa ). Nasi licealiści są kreatywni i chętni do różnych działań. Lubią wyjazdy . Uczestniczyli w wyjeździe na Białą Szkołę, biwaku integracyjnym. Są otwarci na współpracę i mają ciekawe pomysły.

Liceum Ogólnokształcące  im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie w roku szkolnym 2021/22

Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie średnie ogólne, a po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymuje świadectwo dojrzałości.

4 letnie liceum o profilu kosmetycznym.

  • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia
  • Przedmioty uzupełniające: edukacja kosmetyczna, edukacja prozdrowotna
  • Dodatkowo: Warsztaty kosmetyczne

4 letnie liceum o profilu psychologiczno-pedagogicznym.

  • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wos
  • Przedmioty uzupełniające: podstawy psychologii, podstawy pedagogiki
  • Dodatkowo: zajęcia warsztatowe w przedszkolu

Po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie ogólne a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego otrzymujesz świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej. Możesz także kontynuować naukę w szkole policealnej lub „zdobyć” zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Tutaj zobacz i pobierz niezbędne materiały 

wzory matematyczne >>>

wzory i stałe fizykochemiczne >>>