Branżowa Szkoła I Stopnia

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

  • Nauka trwa trzy lata w dualnym systemie kształcenia (klasa wielozawodowa)
  • Ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych w wybranym kierunku kształcenia, np. fryzjer, kucharz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych itp. 
  • Wykształcenie ogólne zdobywasz w szkole,
  • Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Włocławku
  • Praktyczne kształcenie zawodowe realizowane jest w zakładach pracy na terenie gminy i poza nią, u wybranych pracodawców
  • Tytuł technika można zdobyć po uzupełnieniu wykształcenia średniego oraz wybranych kwalifikacji zawodowych

 

Przedmioty ogólnokształcące:

Język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia.

Kształcimy aktualnie w zawodach wybranych przez uczniów: 

KUCHARZ o symbolu nr 512001, pracodawca: „Restauracja Słoneczna”, 87-640 Czernikowo, ul. Szkolna 1, Teresa Chlebowska

podstawa programowa  >>>

 

FRYZJER o symbolu nr 514101, pracodawca: „PERFEKT” Radosław Młodziejewski, 87-640 Czernikowo, ul. 3-Maja 5

podstawa programowa  >>>

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH o symbolu nr 723103, pracodawca: „Warsztat Samochodowy - Sklep” Przemysław Sękowski, 87-640 Czernikowo, ul. Słowackiego 27 

podstawa programowa  >>>

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: bezpieczeństwo i higiena pracy, język obcy zawodowy, kompetencje społeczne, działalność gospodarcza, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, rysunek techniczny, podstawy konstrukcji maszyn, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów, przepisy ruchu drogowego, budowa pojazdów samochodowych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 
  • Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

STOLARZ o symbolu nr 752205, pracodawca: warsztat stolarski „MEBLO-JAR” Jarosław Durmowicz, 87-640 Czernikowo, ul. Wiśniowa 12

podstawa programowa  >>>

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: bezpieczeństwo i higiena pracy, język obcy zawodowy, kompetencje społeczne, działalność gospodarcza.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym dla kwalifikacji AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich:

  • Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
  • Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich