Kontakt

Zespół Szkół w Czernikowie

ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo

Telefon/fax: (54) 288-92-70 do 72

Dyrektor: Dariusz Chrobak

Wicedyrektor (Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła): Andrejus Sivickis

Wicedyrektor (Szkoła Podstawowa): Dariusz Janiszewski

Wicedyrektor (Szkoła Podstawowa): Tomasz Różewicki

E-mail: zs@czernikowo.pl


Numery wewnętrzne:

 • sekretariat 21
 • v-ce dyrektor SP 23
 • v-ce dyrektor (szkoły ponadgim.) 43
 • dyrektor 24
 • portiernia 25
 • intendentka 26
 • pokój nauczycielski 27
 • pedagog 28
 • biblioteka 29
 • świetlica 32
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 33
 • kuchnia 44
 • pokój nauczycieli w-f: 46