Biblioteka

 

Biblioteka: Małgorzata Bugdalska-Górska

>>BIBLIOTEKA ONLINE<<

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek  9:10 - 14:40

Wtorek         8:15 - 12:40 13:55 - 14:40                         

Środa           8:15 - 14:40 

Czwartek       8:15 - 13:55 

Piątek           8:15 - 12:40

                      

 

„Czytanie to odnajdowanie własnych bogactw i własnych możliwości za pomocą cudzych słów.”

                                                         Jarosław Iwaszkiewicz

 

Czytanie? Podziel się frajdą!  - plon akcji

Informacje o akcji i galeria fotografii na: facebook

 

Jak widać, to lista niezwykle różnorodna pod względem formy, gatunku, poziomu trudności odbioru. Jedno łączy – przyjemność czytania!

Wszystkie zasoby biblioteki zobacz tutaj>>>

Pozycje dostępne w naszej bibliotece:

 1. D. Almond, „Dzikus”
 2. S. Collins, seria „Igrzyska Śmierci”
 3. M. Grzebałkowska, „Beksińscy. Portret podwójny”
 4. J. Hugo-Bader, „Dzienniki kołymskie”
 5. J. Hugo-Bader, „Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak”.
 6. A. Fiedler, „Dywizjon 303”
 7. A. Frank, „Dzienniki”
 8. J. Frey, „Odlot na samo dno”
 9. D. Glukovsky „Metro 2033”, „Metro 2034”
 10. B. Kosmowska, „Pozłacana rybka”
 11. M. Mastalerz, „Miasto 44” (na podstawie scenariusza filmu)
 12. „Monstrrrualna Erudycja” – seria
 13. W. Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
 14. E. Nowak, „Lawenda w chodakch” i inne powieści tej autorki
 15. J. Marsden, seria „Jutro”
 16. K. Rajski, „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”
 17. R. Rowell, „Eleonora i Park”
 18. J.K. Rowling, seria „Harry Potter”
 19. B. Rosiak, “Pamiętnik narkomanki”
 20. A. Sapkowski, seria „Wiedźmin”
 21. M. Satrapi,”Persepolis”
 22. E.E. Schmitt, „Oskar i pani Róża”
 23. M. Twain, „Pamiętniki Adama i Ewy”

Pozostałe polecane pozycje:

 1. H. Black, T. di Terlizzi, seria „Kroniki Spiderwick”
 2. N. Carr, „Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg?”
 3. P. Coehlo, „Weronika postanawia umrzeć”
 4. S. Davies, „Patrząc jak krwawisz. Saga Guns N' Roses
 5. L. Fleming, „The Capitain’s Daughter”
 6. P. Frankowski, W. Rajchert, „Sztuczki surviwalowe. Książka, która uratuje twoje zdrowie a nawet życie”
 7. N. Gordon, „Medicus”
 8. W. Groom, „Forrest Gump”
 9. S. Ishida, seria „Tokyo Ghoul” (manga)
 10. I. Kienzler, „Polki na tronach Europy”
 11. M. Krajewski, „Władca liczb”
 12. B. Pawlikowska, „Blondynka nad Gangesem”
 13. A. Politowska, „Rosja Putina”
 14. M. Rigan, „Brazylijskie Jiu Jitsu”
 15. R. Riordan, „Berło Serapisa i inne opowiadania”
 16. R. Riordan, seria „Magnus Chase I bogowie Asgardu”
 17. R. Riordan, seria „Olimpijscy herosi”
 18. R. Riordan, seria „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”
 19. V. Roth, trylogia „Niezgodna-Zbuntowana-Wierna”
 20. N. Sparks, „Szczęściarz” (2 inne pozycje autora dostępne w naszej bibliotece!)
 21. L. Tołstoj, „Anna Karenina”
 22. M. Wałkuski, „Ameryka po kawałku”
 23. K. Wojtyła, „Poezje. Dramaty. Szkice. Tryptyk rzymski”

 

 

Regulamin wypożyczania uczniom nieodpłatnych podręczników obowiązujących w Zespole Szkół
im. Mikołaja Kopernika
w Czernikowie

 

§1

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2.  Regulamin dotyczy następujących roczników uczniów:

Lp.

Rok szkolny

Klasa

1.

2015 / 2016

Klasy 1

2.

2016 / 2017

Klasy 1 – 2

3.

2017 / 2018

Klasy 1 - 3

 

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. szkole- należy przez to rozumieć Gimnazjum w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie;
 2. uczniu- należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny w gimnazjum;
 1. rodzice ucznia- należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna ucznia;
 1. podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki lub materiały edukacyjne w postaci papierowej, przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego- określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły;
 2. organie prowadzącym- należy przez to rozumieć Gminę Czernikowo
 3. regulaminie- należy przez to rozumieć niniejszy regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom.

 

 

§3

Podręczniki są własnością organu prowadzącego, który przekazał je podlegającej szkole gdzie stanowią zasoby biblioteki szkolnej.

§4

Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczanie ustalonych dla gimnazjum.

§5

 1. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres jednego roku szkolnego.
 2. Przed wypożyczeniem podręczników wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem. Uczniowie i rodzice (na osobnych listach) własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z postanowieniami regulaminu.
 3. W przypadku przenoszenia ucznia do innej szkoły podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej przed odebraniem wszystkich dokumentów ze szkoły.
 4. Podręczniki wypożycza uczniom nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. Uczniowie otrzymują podręczniki na podstawie imiennej listy sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy, w której wskazane są numery ewidencyjne konkretnych podręczników.
 5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniach i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy.

 

§6

 1. Uczeń ma obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, musi go też chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręcznika, w sposób umożliwiający zdjęcie obłożenia po zakończeniu roku szkolnego bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika oraz do podpisania podręcznika imieniem i nazwiskiem. Każdy podręcznik winien być podpisany w sposób umożliwiający usunięcie tego podpisu przy zwrocie podręcznika do biblioteki (podpis ołówkiem).
 3. Zabronione jest dokonywanie w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek lub skreśleń.
 4. Każde uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika należy zgłosić do wychowawcy klasy oraz nauczycielowi bibliotekarzowi, co odnotowuje się w odpowiedniej kartotece.

 

 

 

 

§7

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
 1. Uczeń zwraca podręczniki w pierwszych dniach ostatniego tygodnia zajęć dydaktycznych   Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręczniki do końca sierpnia, w którym przystępowali do egzaminów.
 1. Podręczniki należy zwracać w dniach i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
 2. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w ust. 3 §7 dokonują oględzin podręcznika i opisują stopień jego zużycia. Stan podręcznika określa się w skali:

a)      bardzo dobry – zużycie minimalne,

b)      dobry- zużycie niewielkie

c)      dostateczny- zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika

d)     niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika.

 1. Stan podręcznika wraz z datą oględzin jest wpisany przez nauczyciela bibliotekarza pod numerem inwentarzowym danego podręcznika.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, szkoła będzie żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika.

§8

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2015 r.
 1. Regulamin opracowany został na podstawie wytycznych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
 2. Niniejszy regulamin publikowany jest w bibliotece oraz stronie internetowej szkoły.