OFERTA 2020

Rekrutacja już od 15 czerwca drogą on-line i tradycyjnie

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Nauka trwa 4 lata w klasie o profilu Kulturowo-medialnym. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie średnie ogólne, a po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymuje świadectwo dojrzałości.

Po ukończeniu szkoły może kontynuować naukę na wyższej uczelni, szkole policealnej lub zdobyć zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Technikum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie

Nauka trwa 5 lat. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie średnie ogólne, a po zdaniu egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji uczeń uzyskuje stopień technika informatyka, technik logistyka. Można też kontynuować następnie naukę jak po liceum. Jest też możliwość podejścia do matury.

 • Technik Informatyk, profil: e-sport, kwalifikacje: INF.02 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci; INF.03 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • Technik logistyk; kwalifikacje: SPL.01 – Obsługa magazynów, SPL.02 – Organizacja transportu

Branżowa Szkoła I stopnia im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie

Nauka trwa 3 lata w dualnym systemie kształcenia (klasa wielozawodowa)

Ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych w wybranym kierunku kształcenia.

 • Wykształcenie ogólne zdobywasz w szkole.
 • Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Włocławku
 • Praktyczne kształcenie zawodowe realizowane jest w zakładach pracy u wybranych pracodawców

Tytuł technika można zdobyć po uzupełnieniu wykształcenia średniego oraz wybranych kwalifikacji zawodowych.

Szkoła może kształcić w następujących zawodach: cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, florysta,  fryzjer, kucharz, magazynier logistyk,  mechanik pojazdów samochodowych, murarz- tynkarz, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz.

 

Najnowocześniejsza przyjazna szkoła dla Ciebie dodatkowo oferuje:

 • to wszystkie sale lekcyjne wyposażone w multimedia, w tym projektory, telewizory 65” itp.

 • to 4 najnowocześniejsze pracownie informatyczne połączone światłowodowo i wyposażone we wszystkie urządzenia peryferyjne

 • to bogato wyposażone stanowiska egzaminacyjne z siecią LAN

 • to 2 najnowocześniejsze pracownie logistyczno-informatyczne z profesjonalnym oprogramowaniem logistycznym i spedycyjnym

 • to szkoła do zdalnego nauczania – posiada własną platformę moodle

 • to szkoła oferująca darmowy dostęp do oprogramowania OFFICE 365

 • to szkoła oferująca szkolną pocztę e-mail i dostęp do e-dziennika

 • to szkoła pomaga w znalezieniu pracodawców na praktyki i staże

 • to szkoła oferuje dojazdy do szkoły

 • to szkoła pomaga w zaopatrzeniu się w podręczniki

 • to szkoła oferuje ogromną liczbę zajęć pozalekcyjnych

 • to szkoła oferuje kursy dające nowe umiejętności

 • to szkoła organizuje liczne wyjazdy i wycieczki

 • to szkoła, w której uczeń czuje się bezpiecznie

Zapraszamy do Zespołu Szkół w Czernikowie