OFERTA 2024


Rekrutacja już od 13 maja do 22 lipca 2024 r.  

>> nasz folder << 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie

Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie średnie ogólne, a po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymuje świadectwo dojrzałości.

4 letnie liceum o profilu ogólnym.

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
 • Przedmioty do wybory: geografia lub wos

  przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język angielski, historia, wos

Technikum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie

Nauka trwa 5 lat. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie średnie ogólne, a po zdaniu egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji uczeń uzyskuje stopień technika informatyka, technik logistyka. Można też kontynuować następnie naukę jak po liceum. Jest też możliwość podejścia do matury.

 • Technik Informatyk, kwalifikacje: INF.02 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci; INF.03 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • NOWOŚĆ:
 • Technik programista, kwalifikacje: INF.03 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych, INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

              zobacz wyposażenie pracowni informatycznych >>>

przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, informatyka

 • Technik logistyk, kwalifikacje: SPL.01 – Obsługa magazynów, SPL.04 – Organizacja transportu
 • NOWOŚĆ:
 • Technik logistyk - Oddział przygotowania wojskowego, kwalifikacje: SPL.01 – Obsługa magazynów,SPL.04 – Organizacja transportu
 • Technik spedytor, kwalifikacje: SPL.05 - Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

               zobacz wyposażenie sal logistycznych >>>

przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Branżowa Szkoła I stopnia im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie

Nauka trwa 3 lata w dualnym systemie kształcenia (klasa wielozawodowa)

Ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych w wybranym kierunku kształcenia.

 • Wykształcenie ogólne zdobywasz w szkole.
 • Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Włocławku
 • Praktyczne kształcenie zawodowe realizowane jest w zakładach pracy u wybranych pracodawców

Tytuł technika można zdobyć po uzupełnieniu wykształcenia średniego oraz wybranych kwalifikacji zawodowych.

Szkoła może kształcić w następujących zawodach: cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kucharz, magazynier logistyk,  mechanik pojazdów samochodowych, murarz- tynkarz, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz.

 

Najnowocześniejsza przyjazna szkoła dla Ciebie dodatkowo oferuje:

 • to wszystkie sale lekcyjne wyposażone w multimedia, w tym projektory, telewizory 65” , monitory interaktywne itp.

 • to 4 najnowocześniejsze pracownie informatyczne połączone światłowodowo i wyposażone we wszystkie urządzenia peryferyjne

 • to bogato wyposażony ośrodek egzaminacyjny

 • to 3 najnowocześniejsze pracownie logistyczno-informatyczne z profesjonalnym oprogramowaniem logistycznym i spedycyjnym

 • to szkoła oferująca darmowy dostęp do oprogramowania OFFICE 365

 • to szkoła oferująca szkolną pocztę e-mail i dostęp do e-dziennika

 • to szkoła pomaga w znalezieniu pracodawców na praktyki i staże

 • to szkoła oferuje dojazdy do szkoły

 • to szkoła pomaga w zaopatrzeniu się w podręczniki

 • to szkoła pomaga w czasie pandemii wyposażając ucznia w sprzęt i internet
 • to szkoła oferuje ogromną liczbę zajęć pozalekcyjnych

 • to szkoła oferuje kursy dające nowe umiejętności

 • to szkoła oferuje darmowe kursy na prawo jazdy
 • to szkoła organizuje liczne wyjazdy i wycieczki

 • to szkoła, w której uczeń czuje się bezpiecznie

Zapraszamy do Zespołu Szkół w Czernikowie