Informator dla pracodawcy

Informacje dla pracodawcy 

Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu 

Informator - pracownik młodociany: warto wiedzieć

Poradnik dla mistrzów szkolących w zawodzie

Wzór umowy: pracodawca - uczeń/opiekun

Wzór umowy/porozumienie: pracodawca - szkoła

Refundacja