UBEZPIECZENIA

Rada Rodziców przy Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w Czernikowie podjęła decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej dla uczniów. Składka wynosi 45 zł i płatna do 20 października 2023 r.

OFERTA Dla szkoły

Pakiet oświata - dokument ogólny o warunkach ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

zgłoszenie szkody