UBEZPIECZENIA

Rada Rodziców przy Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w Czernikowie podjęła decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej dla uczniów. Składka wynosi 38 zł i płatna do 30 września 2021 r.

OFERTA Dla szkoły

 

 

ZALETY UBEZPIECZENIA NNW DLA DZIECI
– PAKIET OŚWIATA WIENER

 

 1. Ochrona udzielana jest całodobowo, przez 12 miesięcy, w szkole, jak i poza nią (w życiu prywatnym), w drodze do i ze szkoły, w domu, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, również podczas ferii i wakacji.
 2. Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uprawianiem sportu: judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych.
 3. W ramach ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA jest odpowiedzialność za zajęcia w ramach SKS i UKS oraz podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych.
 4. Dziecko, które uczestniczy w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych oraz w pozaszkolnych klubach, związkach i organizacjach sportowych, jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
 5. Nieszczęśliwym wypadek to także udar mózgu oraz zawał serca.
 6. Zakres ubezpieczenia obejmuje również:

- złamania,

- zwichnięcia, skręcenia, urazy mięśni i ścięgien,

- oparzenia, odmrożenia,

- wstrząśnienia mózgu,

- rany skóry,

- utraty, amputacje, zaburzenia neurologiczne, inne następstwa urazu głowy,

- inne urazy.

 1. Świadczenie szpitalne płatne:

- od 1. dnia w przypadku nieszczęśliwego wypadku,

- od 3 dnia w przypadku choroby,

- świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej polegającej na wycięciu migdałków – od 1 dnia pobytu w szpitalu

- w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym zdarzeniem (nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą) – od 1 dnia pobytu w szpitalu

- pobyt w szpitalu łącznie do 90 dni.

 1. Wysoki limit na leczenie po NW (w tym rehabilitacja) –30% SU (przy wariancie rozszerzonym). W przypadku wybrania SU na uszczerbek na zdrowiu w wysokości 15000 zł, SU na koszty leczenia wynosi 4500 zł.
 2. Wysoki limit na odbudowę stomatologiczną zębów –500 zł na jeden ząb.
 3. Świadczenie dodatkowe w wysokości 100% SU w przypadku śmierci Ubezpieczonego, jeśli NW nastąpił na terenie placówki oświatowej – czyli w tym przypadku 30.000zł.
  1. Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki wypłacane bez konieczności przedstawienia faktur – wystarczy niezdolność do nauki powyżej 14 dni szkolnych.
 4. Assistance pomoc medyczna:

- pokrycie kosztówwizyty lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego – 500zł,

- pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego – 500zł,

- dostawa leków – 500zł,

- dostawa artykułów spożywczych, higienicznych, pierwszej potrzeby – 500zł,

- transport medyczny – 800zł

- infolinia medyczna – bez limitu.

13. Assistance Bezpieczeństwo w sieci:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - 4 interwencje w okresie ubezpieczenia, w stosunku do zdarzeń:

- włamanie na konto na portalu społecznościowym

- zwiększenie bezpieczeństwa na portalach społecznościowych

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PRAWNICZA - 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W  ramach jednego zdarzenia gwarantujemy:

- 2 konsultacje po 30 min wsparcia psychologicznego,

- nielimitowane wsparcie prawne.

Zdarzenia w jakich udzielamy pomocy:

- znieważenia lub zniesławienia w sieci,

- cyberbullingu, cybermobbingu (gnębienie w wirtualnej przestrzeni),

- agresywnego, obraźliwego działania w sieci (np. komentarze lub opinie na temat ubezpieczonego),

- rozpowszechniania nieprawdziwych lub niepożądanych prywatnych informacji w sieci lub rozpowszechnianie w sieci Twoich zdjęć,

- deepfake (czyli techniki obróbki obrazu, której istnieje możliwość dopasowania twarzy do innego ciała),

- szantażu innych działań przemocowych w sieci.

14. W przypadku zawarcia ubezpieczenia NNW Wiener do 25% zniżki na pozostałe ubezpieczenia (podróż, dom/mieszkania, komunikacja) dla personelu szkoły oraz rodziców  uczniów ubezpieczonej placówki.

15. Nieograniczone WSPARCIE AGENTA.