UBEZPIECZENIA

Rada Rodziców przy Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w Czernikowie podjęła decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej dla uczniów. Składka wynosi 45 zł i płatna do 30 września 2022 r.

OFERTA Dla szkoły

 Pakiet oświata - dokument ogólny o warunkach ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia Pakietu Oświata

Ogólne warunki ubezpieczenia

zgłoszenie szkody