Nauczyciele

Nauczyciele

film prezentujący nauczycieli 

Język polski 
Partyka Iwona  wychowawstwo 1TP
Sivickis Katarzyna  wychowawstwo 1BP
Język angielski
Bugdalska-Górska Małgorzata  wychowawstwo 2 BP
Paczkowska Wioletta  wychowawstwo 2 TG
Język niemiecki
Markuszewska-Grosik Sylwia  wychowawstwo 4 T
Historia
Woźniak Bogumiła  wychowawstwo 2 BG
Wiedza o społeczeństwie
Woźniak Bogumiła  
Historia i społeczeństwo
Woźniak Bogumiła  
Geografia
Nawrotek Barbara  
Biologia
Wioleta Lipińska  
Wiedza o kulturze
Partyka Iwona  
Chemia 
Agnieszka Tokarska  
Fizyka
Jarosław Rosłonowski  
Matematyka
Małgorzata Kaźmierczak  
Dzierżawska Agnieszka  
Sivickis Andrejus  wicedyrektor
Informatyka - zawodowe przedmioty
Mariusz Dubacki  
Sivickis Andrejus  wicedyrektor
Anna Gogolińska  
Jarosław Rosłonowski  
Agnieszka Kowalewska-Anderton  
Sławomir Marciniak  
Wychowanie fizyczne
Dzwonkowski Rafał  wychowawstwo 3B
 Justyna Karbowiak-Maścibrocka  
 Patryk Łęgowski  
Edukacja dla bezpieczeństwa
Tomasz Różewicki  
Zajęcia artystyczne, plastyka
Iwona Partyka  
Logistyka - zawodowe przedmioty
Rentflejsz Aleksandra  wychowawstawo 2TP
Andrzej Zieliński  wychowawstwo 3T
Sylwia Markuszewska-Grosik  wychowawstwo 4T
Religia
Bugdalski Dawid  
   
Doradztwo zawodowe
Prusakiewicz Magdalena  
Monika Kopczyńska  
Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołowej 
   
Pedagog
Jadwiga Padlewska

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Jadwiga Padlewska
 
 Magdalena Prusakiewicz  
Zajęcia socjoterapeutyczne