Nauczyciele

Nauczyciele
Język polski 
Partyka Iwona  wychowawstwo 3 L
Sivickis Katarzyna  wychowawstwo 3 B
Język angielski
Bugdalska-Górska Małgorzata  wychowawstwo 1 BP
Paczkowska Wioletta  wychowawstwo 1 TG
Język niemiecki
Markuszewska-Grosik Sylwia  wychowawstwo 3 T
Historia
Woźniak Bogumiła  wychowawstwo 1 BG
Wiedza o społeczeństwie
Woźniak Bogumiła  
Historia i społeczeństwo
 Partyka Iwona  
Geografia
Nawrotek Barbara  
Biologia
Wioleta Lipińska  
Wiedza o kulturze
Partyka Iwona  
Chemia 
Agnieszka Tokarska  
Fizyka
Jarosław Rosłonowski  
Matematyka
Małgorzata Kaźmierska  
Dzierżawska Agnieszka  
Sivickis Andrejus  wicedyrektor
Informatyka - zawodowe przedmioty
Mariusz Dubacki  
Sivickis Andrejus  wicedyrektor
Anna Gogolińska  
Jarosław Rosłonowski  
Sławomir Marciniak  
Wychowanie fizyczne
Dzwonkowski Rafał  wychowawstwo 2B
 Justyna Karbowiak-Maścibrocka  
   
Edukacja dla bezpieczeństwa
Tomasz Różewicki  
Zajęcia artystyczne, plastyka
Dzwonkowska Anna  
Logistyka - zawodowe przedmioty
Rentflejsz Aleksandra  wychowawstawo 1TP
Andrzej Zieliński  wychowawstwo 2T
Sylwia Markuszewska-Grosik  wychowawstwo 3T
Religia
Bugdalski Dawid  
   
Doradztwo zawodowe
Prusakiewicz Magdalena  
Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołowej 
Pankowska Agnieszka  
Pedagog
Jadwiga Padlewska

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Jadwiga Padlewska
 
   
Zajęcia socjoterapeutyczne
Lachendrowicz-Kicerman Iwona