Egzamin zawodowy

Terminarz egzaminów zawodowych

w Branżowej Szkole I Sopnia w Czernikowie

Część pisemna: 22 czerwca 2021 r., godz. 10.00, dla zawodu fryzjer godz. 12.00

miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia im. M.Kopernika w Czernikowie

Część praktyczna: 

Mechanik pojazdów samochodowych MG.18 : 03.07.2021 r. godz. 8.00 oraz godz. 12.00

miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

Fryzjer AU.21: 6 lipca 2021 r., godz. 15.00

miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Rypinie

Sprzedawca AU.20: 23 czerwca 2021 r., godz. 16.00

miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

Kucharz TG.07: 30 czerwca 2021 r., godz. 12.00

Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Rypinie