Egzamin zawodowy

Terminarz egzaminów zawodowych

w Branżowej Szkole I Sopnia w Czernikowie

Część pisemna: 23.06.2020 r. o godz. 10.00 

miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia im. M.Kopernika w Czernikowie

Część praktyczna: 

Mechanik pojazdów samochodowych MG.18 : 27.06.2020 r. o godz. 8.00

miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Lipnie, ul. Okrzei 3 Lipno 87-600

Fryzjer AU.21: 30.06.2020 r. godz. 15.00, 

miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Rypinie, ul.Dworcowa 11 Rypin 87-500

Stolarz AU.15: 29.06.2020 r. godz. 9.00, 

miejsce: Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, ul. Toruńska 44 Bydgoszcz 85-023

Kucharz TG.07: 01.07.2020 r. godz. 8.00

Miejsce: Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Toruniu, ul. Osikowa 15/17 Toruń 87-100