TECHNIK SPEDYTOR

NOWOŚĆ - już od września 2022

TECHNIK SPEDYTOR (nr symbolu zawodu 333108)

Transport i spedycja to jedne z bardziej prężnie rozwijających się działów gospodarki światowej. Spedytor to osoba, która zajmuje się organizacją transportu krajowego i międzynarodowego. Do obowiązków spedytora należy także:

 • bieżąca obsługa kontrahentów (zleceniodawców i zleceniobiorców),
 • pozyskiwanie nowych klientów i kontrahentów,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • współpraca z przewoźnikami,
 • monitorowanie obsługiwanych zleceń,
 • koordynowanie terminowości realizowanych usług oraz procesu transportowego,
 • rozliczanie zrealizowanych zleceń.

Jeśli jesteś osobą dokładną, odpowiedzialną, cierpliwą, odporną na stres, dodatkowo posiadasz umiejętność pracy w grupie i lubisz języki obce to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. W ramach 5-letniej nauki w naszym technikum zdobędziesz kwalifikacje do pracy w zawodzie spedytora. W ramach nowego kierunku oferujemy:

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Zajęcia edukacyjne w ramach tej kwalifikacji:

 • podstawy transportu i spedycji,
 • podstawy prawa transportowego,
 • przewóz ładunków,
 • podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego,
 • język obcy zawodowy ukierunkowany na działalność spedycyjną.

Zajęcia w kształceniu praktycznym:

 • organizacja transportu i spedycji,
 • obsługa działalności spedycyjnej,
 • statystyka,
 • technika biurowa.

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • 8 tygodni w przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych

 Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego będziesz mógł:

 1. kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych na kierunku transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych,
 2. podjąć pracę zawodową w:
 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych,
 • agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się spedycją wyprodukowanych towarów,
 • hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Film prezentujący zawód   technik spedytor

Technik spedytor

Technik spedytor