Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka: Anna Bogóska

Gabinet czynny jest w każdą środę i piątek w godz. 8:00 - 12:00.