Kalendarium

 

KALENDARIUM BT W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Termin

Zadanie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

7 września 2022 r.

Spotkanie z rodzicami klas BT

13 września 2022 r.

Rada Pedagogiczna

15 września 2022

Deklaracje do egzaminu poprawkowego kwalifikacji AU.32, EE.09, INF.02, SPL.01 oraz z kwalifikacji branżowej szkoły

30 września 2022

Deklaracje do egzaminu maturalnego w technikum

Wrzesień/październik

Spotkanie integracyjne klas pierwszych

Październik 2022 r. czy 11 paźdz.

Otrzęsiny klas pierwszych

10 października 2022 r.

Ślubowanie klas pierwszych

11 października 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień dyrektorski.

17 października 2022 r.

Apel pamięci

20 października 2022

Gminny dzień edukacji

31 października 2022 r.

Dzień dyrektorski

1 listopada 2022 r.

Wszystkich Świętych i zaduszki

11 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości.

8 listopada 2022 r.

Apel z Dnia Niepodległości

23 listopada 2022 r.

Zebrania klasowe z rodzicami

22-25 listopada 2022

Matura próbna  Operon

29 listopada 2022 r.

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2022 r.

Szkolne obchody - Dzień Patrona. Mikołajki

5 lecie szkoły.

20 grudnia 2022 r.

Wigilia szkolna.

23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

6 styczeń 2023 r.

Święto trzech króli. Dzień wolny od zajęć.

  styczeń 2023 r.

Studniówka ??

10-14 stycznia 2023 r.

Egzamin zawodowy pisemny – technikum i branżowa szkoła

9 - 21 stycznia 2023 r,

Egzaminy zawodowy praktyczny – technikum i branżowa szkoła

11 stycznia 2023

Termin wystawiania ocen śródrocznych.

12 stycznia 2023 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej BT

13 stycznia 2023 r.

Zebranie z rodzicami

30 styczeń -12 luty 2023 r.

Ferie zimowe

Do 7 lutego 2023 r.

Deklaracje egzaminacyjne technikum i branżowej szkoły

Luty  2023 r.

Próbne egzaminy maturalne OKE

 

 

20 lutego 2023 r.

Urodziny patrona 550 J

Marzec – czerwiec 2023

Praca zespołu promocyjnego

8 marca 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Kobiet

???

Rekolekcje szkolne

Marzec 2023

Ustalenie miejsc egzaminów zawodowych praktycznych BS w ośrodkach zewnętrznych

06-11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2023 r. lub 16

Dni otwarte szkoły

21 kwietnia 2023 r.

Termin wystawienia proponowanych ocen końcowych w klasie IV technikum

24 kwietnia 2023 r.

Zebrania z rodzicami wszystkich oddziałów (wywiadówki).

25 kwietnia 2023

Apel z okazji 3 maja

25 kwietnia 2023 r.

Termin wystawiania ocen końcowych dla klasy IV technikum

26 kwietnia 2023 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej(klasa IV technikum)

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie technikum.

2 maja 2023 r.

Dzień dyrektorski. Wolny od zajęć

Egzaminy maturalne pisemne

 

 

Egzamin z jęz. polskiego podst. - 4 maja, godz. 9.00

Egzamin z jęz. angielskiego podst. - 5 maja, godz. 9.00

Egzamin z matematyki podst. - 8 maja, godz. 9.00

Egzamin z jęz. angielskiego R - 9 maja, godz. 9.00

Egzamin z matematyki R - 12 maja, 9.00

egzamin z geografii R - 16 maja, 9.00

Egzamin z języka polskiego R - 17 maja, 9.00

Egzamin z historii R - 18 maja, 9.00

 

Egzaminy maturalne ustne

język angielski - 10 maja, 9.00, 22 os.

język polski - 11 maja, 9.00, 10 os.

język polski - 12 maja, 9.00, 11 os/

Maj – sierpień 2023

Rozpoczęcie rekrutacji, praca zespołu rekrutacyjnego

19 maj 2023

Termin wystawienia ocen proponowanych oraz ocen niedostatecznych

24 maja 2022 godz. 16.00

Spotkanie z rodzicami

30 maja 2023

dzień dziecka w BT - przeniesiony po egzaminach

1 czerwca 2023 r. godz. 9.00

Egzamin zawodowy praktyczny SPL.01 Dzień wolny dla ucznia.

 

2 czerwca 2023 r.

Egzamin zawodowy pisemny komputerowy:

Dzień wolny dla ucznia

9 Czerwca 2023, godz. 8.00

Egzamin zawodowy pisemny komputerowy:

 

Dzień wolny dla ucznia

Od 01.06 do 17.06.2023

Egzamin zawodowy praktyczny:

 

 

Egzamin zawodowy praktyczny:

 

08 czerwca 2023

Święto Boże Ciało. Dzień wolny

09 czerwca 2023

Dzień dyrektorski. Wolny od zajęć

19 czerwca 2023 r.

Termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

 

 

 

21 czerwca 2023 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

22 czerwca 2023 r.

Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających

 

Czerwiec, lipiec 2022

Koordynacja egzaminów zawodowych praktycznych w

 

Czerwiec 2022

Egzamin zawodowy praktyczny w ośrodków zewnętrznych (osobny harmonogram egzaminów)

22 czerwca 2022 r.

Dzień dyrektorski. Wolny od nauki. Drukowanie świadectw.

23 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

Czerwiec, lipiec, sierpień 2022 r.

Praca zespołu rekrutacyjnego. Osobny harmonogram pracy.

Lipiec, sierpień 2022 r.

Staże uczniowskie: cześć 3TP i 3TG, 2T, 1TL

Lipiec  2022 r.

Odbiór z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów maturalnych

sierpień 2022 r.

Odbiór z Okręgowej komisji Egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów zawodowych