Kalendarium

 

KALENDARIUM BT W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2021 r.

Spotkanie z rodzicami klas BT

Wrzesień/październik 2021

Powołanie komitetu ds. sztandaru

15 września 2021

Deklaracje do egzaminu poprawkowego kwalifikacji EE.08, AU.22

30 września 2021

Deklaracje do egzaminu maturalnego w technikum

Wrzesień/październik

Spotkanie integracyjne klas pierwszych

13 października 2021 r. 

Otrzęsiny klas pierwszych

13 października 2021 r.

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2021 r.

Dzień Edukacji Narodowej.

1 listopada 2021 r.

Wszystkich Świętych i zaduszki

11 listopada 2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości.

12 listopada 2021

Dzień dyrektorski, wolny od zajęć dydaktycznych

16 listopada 2021 r.

Zebrania klasowe z rodzicami

20-22 listopada 2021 r. 

Egzaminy próbne maturalne z  Operonem

30 listopada 2021 r.

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2021 r.

Szkolne obchody - Dzień Patrona. Mikołajki

11 grudnia 2021 r.

Wystawianie ocen przymiarkowych, oceny niedostateczne

22 grudnia 2021 r.

Wigilia szkolna.

23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

6 styczeń 2022 r.

Święto trzech króli. Dzień wolny od zajęć.

7 styczeń 2022 r.

Dzień dyrektorski. Wolny od zajęć

11 stycznia 2022 r.

Egzamin zawodowy teoretyczny EE.08, TG.07, MG,18, AU.20, AU.21

10 stycznia 2022 r,

Egzaminy zawodowy praktyczny AU.22

11 stycznia 2022

Termin wystawiania ocen śródrocznych.

12 stycznia 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej BT

13 stycznia 2022 r.

Zebtanie z rodzicami

14 stycznia 2022 r.

Studniówka

17-31 styczeń 2022 r.

Ferie zimowe

Luty  2022 r.

Próbne egzaminy maturalne OKE

Styczeń - Luty 2022

Egzaminy zawodowe poprawkowe praktyczne branżowa

Do 7 lutego 2022 r.

Deklaracje egzaminacyjne technikum i branżowej szkoły

19 lutego 2022 r.

Urodziny patrona

Marzec – czerwiec 2022 7

Praca zespołu promocyjnego

8 marca 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Kobiet

???

Rekolekcje szkolne

Marzec 2022

Ustalenie miejsc egzaminów zawodowych praktycznych BS w ośrodkach zewnętrznych

14-19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2022 r.

Dni otwarte szkoły

21 kwietnia 2022 r.

Termin wystawienia proponowanych ocen końcowych w klasie IV technikum

22 kwietnia 2022 r.

Zebrania z rodzicami wszystkich oddziałów (wywiadówki).

Kwiecień 2022

Praktyki zawodowe dla klasy 2TP

26 kwietnia 2022 r.

Termin wystawiania ocen końcowych dla klasy IV technikum

27 kwietnia 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej(klasa IV technikum)

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie technikum.

2 maja 2022 r.

Dzień dyrektorski. Wolny od zajęć

4 maja

5 maja

6 maja

Egzamin z jęz. polskiego podst.

Egzamin z matematyki podst.

Egzamin z jęz. angielskiego podst.

Maj – sierpień 2022

Rozpoczęcie rekrutacji, praca zespołu rekrutacyjnego

Maj 2022

Praktyki zawodowe dla klasy 3T

27 maj 2022

Spotkanie z rodzicami

1 czerwca 2022 r.

.

Szkolny dzień sportu (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

21 Czerwiec 2022 r.

Egzamin zawodowy teoretyczny w Technikum, Branżowej 3BP, 3BG, 4TI, 4TL, 3TGI, 3TGL, 3TPI, 3TPL.

Dzień dyrektorski.

20 Czerwiec 2022 r.

Egzamin zawodowy praktyczny w Technikum

Klasa: 3TL, 3TGL, 4TGL, 4TGI

Dzień dyrektorski.

Czerwiec, lipiec 2022

Koordynacja egzaminów zawodowych praktycznych w 3BG i 3BP

 

Czerwiec, lipiec 2022

Egzamin zawodowy praktyczny INF.02 dla 3TGI, 3TPI

16 czerwca 2022

Święto Boże Ciało. Dzień wolny

17 czerwca 2022

Dzień dyrektorski. Wolny od zajęć

14 czerwca 2022 r.

Termin wystawiania proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

18 czerwca 2022 r.

Termin wystawiania  rocznych ocen klasyfikacyjnych w dzienniku elektronicznym

22 czerwca 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22 czerwca 2022 r.

Posiedzenie podsumowujące Rady Pedagogicznej

22 czerwca 2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających

23 czerwca 2022 r.

Dzień dyrektorski. Wolny od nauki

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Lipiec, sierpień 2022 r.

Praca zespołu rekrutacyjnego

Czerwiec, lipiec 2022 r.

Realizacja staży uczniowskich oraz praktyk zawodowych

30 czerwca 2022 r.

Odbiór z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów maturalnych

30 sierpnia 2022 r.

Odbiór z Okręgowej komisji Egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów zawodowych