Kalendarium

Wykaz dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa, Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia
 31.10.2019 r. (czwartek)
 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 3 września 2019 r.Zimowa przerwa świąteczna
- 21 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r.
Ferie zimowe: 27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

 


Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w Szkole Podstawowej - ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
  • 18 kwietnia 2018 r. - część humanistyczna
  • 19 kwietnia 2018 r. - część matematyczno-przyrodnicza
  • 20 kwietnia 2018 r. - część z języka obcego nowożytnego
Dodatkowy termin w gimnazjach:
  • 4 czerwca 2018 r. - część humanistyczna
  • 5 czerwca 2018 r. - część matematyczno-przyrodnicza
  • 6 czerwca 2018 r. - część z języka obcego nowożytnego
pobierz szczegółowy harmonogram egzaminów >>


Zakończenie zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych - 27 kwietnia 2020 r.


Egzamin maturalny - ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  • od 4 do 26 maja 2020 r. - część ustna
  • od 4 do 24 maja 2020 r. - część pisemna

pobierz szczegółowy harmonogram egzaminów >>Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych - 19 czerwca 2020 r.Ferie letnie - 20 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.