Kalendarium

 

KALENDARIUM BT W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2021 r.

Spotkanie z rodzicami klas BT

Wrzesień/październik 2021

Powołanie komitetu ds. sztandaru

15 września 2021

Deklaracje do egzaminu poprawkowego kwalifikacji EE.08, AU.22

30 września 2021

Deklaracje do egzaminu maturalnego w technikum

Wrzesień/październik

Spotkanie integracyjne klas pierwszych

Październik 2021 r. czy 14 paźdz.??

Otrzęsiny klas pierwszych

14 października 2021 r.

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2021 r.

Dzień Edukacji Narodowej.

1 listopada 2021 r.

Wszystkich Świętych i zaduszki

11 listopada 2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości.

12 listopada 2021

Dzień dyrektorski, wolny od zajęć dydaktycznych

26 listopada 2021 r.

Zebrania klasowe z rodzicami

30 listopada 2021 r.

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2021 r.

Szkolne obchody - Dzień Patrona. Mikołajki

22 grudnia 2021 r.

Wigilia szkolna.

23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

  styczeń 2022 r.

Studniówka ??

6 styczeń 2022 r.

Święto trzech króli. Dzień wolny od zajęć.

7 styczeń 2022 r.

Dzień dyrektorski. Wolny od zajęć

11 stycznia 2022 r.

Egzamin zawodowy teoretyczny EE.08, EE.09, TG.07, MG,18, AU.20

10 stycznia 2022 r,

Egzaminy zawodowy praktyczny AU.22, EE.09

12 stycznia 2022

Termin wystawiania ocen śródrocznych.

13 stycznia 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej BT

14 stycznia 2022 r.

Zebranie z rodzicami

17-31 styczeń 2022 r.

Ferie zimowe

Luty  2022 r.

Próbne egzaminy maturalne OKE

Styczeń - Luty 2022

Egzaminy zawodowe poprawkowe praktyczne branżowa

Do 7 lutego 2022 r.

Deklaracje egzaminacyjne technikum i branżowej szkoły

19 lutego 2022 r.

Urodziny patrona

Marzec – czerwiec 2022 7

Praca zespołu promocyjnego

8 marca 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Kobiet

???

Rekolekcje szkolne

Marzec 2022

Ustalenie miejsc egzaminów zawodowych praktycznych BS w ośrodkach zewnętrznych

14-19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2022 r.

Dni otwarte szkoły

21 kwietnia 2022 r.

Termin wystawienia proponowanych ocen końcowych w klasie IV technikum

22 kwietnia 2022 r.

Zebrania z rodzicami wszystkich oddziałów (wywiadówki).

Kwiecień 2022

Praktyki zawodowe dla klasy 2TP

26 kwietnia 2022 r.

Termin wystawiania ocen końcowych dla klasy IV technikum

27 kwietnia 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej(klasa IV technikum)

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie technikum.

2 maja 2022 r.

Dzień dyrektorski. Wolny od zajęć

4 maja

5 maja

6 maja

9 maja

10 maja

11 maja

18 maja

Egzamin z jęz. polskiego podst.

Egzamin z matematyki podst.

Egzamin z jęz. angielskiego podst.

Egzamin z jęz. angielskiego rozsz.

Egzamin z jęz. polskiego rozsz.

Egzamin z matematyki rozsz.

Egzamin z geografii rozsz.

Maj – sierpień 2022

Rozpoczęcie rekrutacji, praca zespołu rekrutacyjnego

18 maj 2022

Termin wystawienia ocen proponowanych oraz ocen niedostatecznych

23 maja 2022 godz. 16.00

Spotkanie z rodzicami

31 maja 2022

dzień dziecka w BT

1 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Egzamin zawodowy praktyczny SPL.01 dla 3TPL i 3TGL

Dzień wolny dla ucznia.

Rafał Dzwonkowski na egzaminie w Lipnie dla Branżowej Szkoły

2 czerwca 2022 r. godz. 8.00, 9.00,10.00,11,00

Egzamin zawodowy pisemny komputerowy: INF.02, SPL.01, MOT.05, ROL.04, BUD.12, HGT,02

Dzień wolny dla ucznia

3 Czerwca 2022, godz. 8.00

Egzamin zawodowy pisemny komputerowy:

MOT.02, MOT.05, HGT.02, HAN.01, FRK.01

Zajęcia zgodnie z planem

11 czerwca 2022 od godz. 8.00

Egzamin zawodowy praktyczny:

INF.02

12 czerwca 2022 od godz. 8.00

Egzamin zawodowy praktyczny:

INF.02

16 czerwca 2022

Święto Boże Ciało. Dzień wolny

17 czerwca 2022

Dzień dyrektorski. Wolny od zajęć

20 czerwca 2022 r.

Termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

20 czerwca 2022

Egzamin praktyczny 4TG AU.32

21 Czerwiec 2022 r. godz. 12.00

                                 godz. 14.00

Egzamin pisemny papierowy EE.09

Egzamin pisemny papierowy AU.32

22 czerwca 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22 Czerwiec 2022 r. godz. 8.00

Egzamin praktyczny EE.09

 

 

22 czerwca 2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających

Małgorzata Kaźmierczak na egzaminie zawodowym w Lipnie dla Branżowej Szkoły

Czerwiec, lipiec 2022

Koordynacja egzaminów zawodowych praktycznych w 3BG i 3BP

 

Czerwiec 2022

Egzamin zawodowy praktyczny w 3BP i 3BG: 5 ośrodków zewnętrznych Lipno, Rypin, Toruń, Włocławek (osobny harmonogram egzaminów)

23 czerwca 2022 r.

Dzień dyrektorski. Wolny od nauki. Drukowanie świadectw.

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Świadectwa technikum 1TI, 1TL, 3TP, 3TG o godz. 9.00, 2T – świadectwa w sierpniu po praktykach

Uroczystość zakończenie szkoły i rozdanie świadectw Branżowej Szkoły godz. 11.00

 

Czerwiec, lipiec, sierpień 2022 r.

Praca zespołu rekrutacyjnego. Osobny harmonogram pracy.

Lipiec, sierpień 2022 r.

Staże uczniowskie: cześć 3TP i 3TG, 2T, 1TL

Lipiec  2022 r.

Odbiór z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów maturalnych

sierpień 2022 r.

Odbiór z Okręgowej komisji Egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów zawodowych