Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OPIEKUN : SYLWIA MARKUSZEWSKA-GROSIK

 

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:      HARASZKIEWICZ MAJA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: ZUZANNA KONRAD

RZECZNIK PRAW UCZNIA:                     BIERNACKA KAMILA

PRZEWODNICZĄCA  SEKCJI KULTURALNO-ROZRYWKOWEJ: SANDRA BĘDLIN

 

 CZŁONKOWIE SEKCJI KULTURALNO-ROZRYWKOWEJ:  

Inez Sara Biernat

Katarzyna Biernat

Lewandowska Monika

Kinga Radzikowska

 

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 

 

 1. Szczęśliwy Numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed pierwszą lekcją około godziny 8:10 i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

Wylosowany numer zostanie podany do wiadomości uczniów i nauczycieli przez wywieszenie go na gazetce ściennej Samorządu Uczniowskiego i w pokoju nauczycielskim.

 

 1. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o skorzystaniu z tego przywileju.

Uczeń na początku każdej lekcji ma obowiązek w sposób kulturalny poinformować
nauczyciela o wylosowanym numerze i chęci skorzystania z tego przywileju.

 

 1. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka, od wyniku losowania nie ma odwołania.

 

 1. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 24, które odpowiadają maksymalnej ilości uczniów w klasie.

 

 1. Jeżeli uczeń jest nieobecny a zostanie wylosowany jego numer z dziennika, traci możliwość wykorzystania go.

 

 1. Szczęśliwy numerek zwalnia z:
 • niezapowiedzianych kartkówek
 • odpowiedzi

 

 1. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:
 • Zapowiedzianych prac klasowych
 • z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego
 • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i podręczników.