Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

OPIEKUN : Wioletta Paczkowska, Dawid Bugdalski, Rafał Dzwonkowski

 

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  Mateusz Urbański 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOHARASZKIEWICZ MAJA

Skarbnik:   ZUZANNA KONRAD 

RZECZNIK PRAW UCZNIA: MONIKA LEWANDOWSKA               

 

 CZŁONKOWIE: 

JAKUB POPŁAWSKI

DAMIAN KUŹMIŃSKI

KAROLINA KAMELA

ROKSANA STEFAŃSKA

WIKTORIA PESTA

ALEKSANDRA KUŹMIŃSKA

DARIA KUBACKA

HUBERT BOROWICZ

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

  

 1. Szczęśliwy Numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przez system dziennika elektronicznego.
 2. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o skorzystaniu z tego przywileju.
 3. Uczeń na początku każdej lekcji ma obowiązek w sposób kulturalny poinformować nauczyciela o wylosowanym numerze i chęci skorzystania z tego przywileju
 4. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 27 dla klas 1TG, 1TP które odpowiadają maksymalnej ilości uczniów w klasie.
 5. Dla klas o mniejszej liczebności uczniów od numeru wylosowanego należy odjąć 10, tak żeby odpowiadał numerowi w danej klasie.  
 6. Jeżeli uczeń jest nieobecny a zostanie wylosowany jego numer z dziennika, traci możliwość wykorzystania go.
 7. Szczęśliwy numerek zwalnia z:
 • niezapowiedzianych kartkówek
 • odpowiedzi
 1. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:
 • Zapowiedzianych prac klasowych
 • z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego
 • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i podręczników.