TECHNIK PROGRAMISTA

NOWOŚĆ - już od września 2022

TECHNIK PROGRAMISTA (nr symbolu zawodu 351406)

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.
Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, dla których pasją są komputery.
Programowanie to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim ciekawa pasja, dzięki której nabędziesz umiejętności m.in.  programowania robotów, tworzenia gier 3D oraz aplikacji mobilnych i desktopowych.
Uczniowie, którzy podejmą naukę w naszej szkole zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami,
  • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

PRAKTYKI ZAWODOWE

  • 8 tygodni w przedsiębiorstwach i firmach komputerowych

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego będziesz mógł:

  1. kontynuować naukę na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach,
  1. rozpocząć własną drogę zawodową m.in. w :
  • korporacji,
    • agencji reklamowej,
    • software house.