Podręczniki 2020/2021

Wykaz podręczników obowiązujących
 w roku szkolnym 2020/2021

Przedmioty ogólnokształcące:

LICEUM 

  • klasa 1LO

TECHNIKUM po gimnazjum 

TECHNIKUM po szkole podstawowej

BRANŻOWA SZKOŁA po gimnazjum

BRANŻOWA SZKOŁA po szkole podstawowej

Podręczniki do przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk i technik logistyk zostaną zamówione przez Szkołę we wrześniu. Wydawnictwo WSiP.