Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Poniżej zamieszczona jest oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w Zespole Szkół w roku szkolnym 2017/2018.