Start

Data dodania: 2024/03/27

Uczniowie klasy maturalnej naszego technikum osiągnęli 91% zdawalności z egzaminów zawodowych w sesji zimowej. Technik informatyk, kwalifikacja INF.03 - 2 miejsce w województwie. Technik logistyk, kwaliikacja SPL.04 - 8 miejsce w województwie. Gratulacje dla uczniów oraz nauczycieli, przygotowujących ich do egzaminów.