Start

Data dodania: 2023/09/29
28 września 2023 r. miała miejsce symboliczna uroczystość przekazania przez Pana Wójta kluczy do pomocy dydaktycznych w postaci wózków: wózka widłowego czołowego oraz wózka ręcznego elektrycznego. Dzięki otrzymanym pomocom zajęcia zawodowe praktyczne dla logistyków i spedytorów będą o wiele ciekawsze. Dostarczą przede wszystkim wiedzy praktycznej oraz poszerzą kwalifikacje zawodowe przyszłych absolwentów na rynku pracy, a dla przyszłych kandydatów nauka w naszej szkole stanie się bardziej atrakcyjna. ????
Serdeczne podziękowania dla Pana Wójta, Panów Dyrektorów i wszystkich, którzy przyczynili się do tego zakupu.????????????
Z niecierpliwością oczekujemy drugiego etapu realizacji projektu w postaci garażu, wyposażenia służącego do nauki oraz placu manewrowego.
Otrzymane środki transportu bliskiego przekazane zostaną pod opiekę nauczycielom logistyki Andrzej Zieliński Aleksandra Rentflejsz Magdalena Prusakiewicz