Start

Data dodania: 2023/09/06

Technikum w Czernikowie  jest aktualnie najlepszą szkołą w zakresie informatyki i logistyki – żadna ze szkół w Toruniu ani w powiecie toruńskim i lipnowskim nie osiągnęła tak wysokich wyników.

W tym roku szkolnym 23 uczniów ukończyło technikum, uzyskując dyplom technika informatyki lub technika logistyki. Szkołę branżową ukończyło 20 uczniów, każdy musiał zdać dwa egzaminy zawodowe – teoretyczny i praktyczny – 17 absolwentów uzyskało dyplom.