technik ekonomista

Kształcmy w zawodzie od przyszłego roku szkolnego 2019/2020:
Technik ekonimista (nr symbolu zawodu 331403)
 
 

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.  Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, który stwarza  duże szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Kto powinien wybrać ten zawód?

 Kierunek technik ekonomista powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się  pracą biurową
 • są komunikatywne
 • wykazują się operatywnością w działaniu
 • łatwo nawiązują kontakty
 • posiadają umiejętności organizatorskie

W ramach zawodu zdobędziesz 2 kwalifikacje:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;

AU.36. Prowadzenie rachunkowości. 

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • wykorzystania programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw
 • prowadzenia spraw kadrowo - płacowych
 • tworzenia biznesplanów
 • dokonywania  analiz ekonomicznych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • sporządzania typowych  dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
 • ewidencjonowania  i analizowania operacji gospodarczych
 • obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej