Start

Data dodania: 2022/12/07

Jubileusz 5- lecia istnienia Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Czernikowie

W dniu 6 grudnia 2022 roku jako społeczność szkolna przeżywaliśmy wspaniałą uroczystość 5 – lecia istnienia naszych Szkół i równie podniosłą w swej wymowie chwilę, jaką było wręczenie odnowionego na tę okoliczność sztandaru Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie, który to w swej nazwie uzyskał nowe brzmienie Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie. Dla naszej Szkoły był to niezwykły moment, ponieważ nasz sztandar, po włączeniu w 2019 roku w skład Zespołu Szkół w Czernikowie - Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, przestał być aktualny. Cała społeczność szkolna wraz  z rodzicami włożyła wiele wysiłku, w to, aby sztandar naszej szkoły został przywrócony w nowym kształcie i stał się od dnia dzisiejszego symbolem wartości i piękną wizytówką naszych prężnie rozwijających się szkół ponadpodstawowych. Uroczystość ta była podniosłym aktem, przywołała wiele wspomnień i wypełniła serca wszystkich uczestników radością i nadzieją. Uświetnili ją swoją obecnością znamienici goście: Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty Pani Maria Mazurkiewicz, Wizytator K O  Pan Piotr Kornacki, Wójt Gminy Czernikowo Pan Tomasz Krasicki, były Starosta Toruński Pan Mirosław  Graczyk, były Wójt Gminy Czernikowo Pan Zdzisław Gawroński oraz były Dyrektor Zespołu Szkół w Czernikowie Pan Andrzej Padlewski. Radę Rodziców reprezentowało jej Prezydium z Panią Jonatą Markowską na czele, liczni przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, obecnych i wcześniejszych kadencji na czele z obecnym Przewodniczącym RG Panem Rafałem Rutkowskim oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych szkół, a także sztandary i delegacje szkół podstawowych z terenu Gminy Czernikowo oraz sztandar Gminy Czernikowo. Na naszą uroczystość przybyli także pierwsi pracodawcy - Państwo Teresa i Ryszard Chlebowscy, Państwo Emilia i Radosław Młodziejewscy oraz w imieniu Pana Jarosława Durmowicza małżonka.  Od wielu zaproszonych gości usłyszeliśmy ciepłe,  serdeczne słowa i wiele życzeń. Wzruszającym momentem naszej uroczystości była prezentacja nowego sztandaru oraz powtórne ślubowanie uczniów i nauczycieli. W dalszej części uroczystości zabierali głos zaproszeni goście. Jako pierwsza wystąpiła Pani Maria Mazurkiewicz, która  złożyła gratulacje z okazji jubileuszu oraz z życzenia dalszego rozwoju szkół.  Pan Tomasz  Krasicki w swoim wystąpieniu wrócił myślami do roku 2017 – czasu powstawania szkół zawodowych w Czernikowie. Zwrócił uwagę na trudności, jakie towarzyszyły procesowi ich tworzenia. Podkreślił duży wkład pracy osób zaangażowanych w te działania oraz kontynuujących je. W uznaniu zasług na tym polu listami gratulacyjnymi wyróżnieni zostali: Zdzisław Gawroński, Jadwiga Padlewska – z ramienia Gminy, Mirosław Graczyk z ramienia Starostwa, Andrzej Padlewski ze strony szkoły. Podobne gratulacje otrzymali także kontynuatorzy rozpoczętego dzieła Dariusz Chrobak i Andrejus Sivickis.  Gratulacje odebrali także pierwsi pracodawcy, którzy pomogli szkole w zapewnieniu kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.  Pan Zdzisław Gawroński wyraził swoją dumę z efektów rozwoju powstałych szkół, do których powstania czynnie przyczynił się. Pan Graczyk  przekazał archiwalną kopię uchwały Rady Powiatu, dotyczącą porozumienia w kwestii przekazania kompetencji Gminie Czernikowo do powołania technikum i szkoły branżowej. Podkreślił też odwagę i determinację ówczesnego dyrektora i samorządu gminnego. Pan Andrzej Padlewski odniósł się do kwestii powrotu sztandaru, jako ważnego symbolu szkoły oraz okresu pierwszych lat jej tworzenia. Pogratulował rozwoju szkoły i wyraził swoją radość z obecności w tak ważnym dla szkół wydarzeniu. Po wystąpieniach gości odśpiewany został hymn szkoły i odprowadzone uczestniczące w uroczystości sztandary dalszej części uroczystości został także zaprezentowany pierwotny i obecny stan liczebny naszej społeczności uczniowskiej. Pan Wicedyrektor Andrejus Sivickis podkreślił w swojej prezentacji, że zaczynaliśmy od 66 uczniów, a obecnie  w murach naszej szkoły kształci  się 250 uczniów. Nasi goście byli także świadkami wręczenia nagród w konkursach przygotowanych z okazji naszego wielkiego święta, konkursów informatycznych, plastycznego i literackiego oraz etapu szkolnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku, zorganizowanych dla wszystkich uczniów szkół z terenu gminy. Nie zabrakło także akcentów artystycznych i muzycznych. W trakcie tej części uroczystości wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej w Czernikowie oraz nasi uczniowie, którzy zaprezentowali scenkę z życia Mikołaja Kopernika. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości nasi goście udali się na poczęstunek oraz mieli okazję zobaczyć pracownie informatyczne i logistyczne oraz  zapoznać się z prezentacją szkoły branżowej.  Uroczystość 5 – lecia istnienia naszych szkół to niezapomniane, niezwykle wzruszające wydarzenie, które pozostanie w pamięci całej, lokalnej społeczności.