Home

Data dodania: 2021/09/23
W ramach  historii regionalnej , mającej na celu przybliżenie  wiedzy  o regionie  – swojej „  małej ojczyźnie  „ ,  15 września 2021r. uczniowie  oraz nauczyciele i zaproszeni  goście   brali  udział w konferencji  historycznej, zorganizowanej   przez dyrektora Dariusza Chrobaka. Dostarczono nam cennych informacji  z zakresu 100- lecia odzyskania niepodległości na Ziemi Dobrzyńskiej  - wykład profesora  Mirosława Krajewskiego, historię gminy  Czernikowo zaprezentowała Maria Chrobak , a historię szkolnictwa  dawniej i dziś Dariusz Janiszewski  oraz  Andrejus Sivickis. Dariusz Chrobak zaprezentował także historię ochrony zabytków i „walkę „ o chatę włęcką. 
Zdobyta wiedza kształtuje w nas poczucie własnej tożsamości  regionalnej  i  wyzwala aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej.
 
                                                                       Bogumiła Woźniak – nauczyciel  historii