Home

Data dodania: 2021/04/22
Drodzy uczniowie 
Od 26 kwietnia br. będą realizowane zajęcia praktyczne zawodowe w formie stacjonarnej dla wszystkich klas technikum zgodnie z planem (raz w tygodniu). Lekcje zajęć ogólnokształcących będą się odbywały w sposób zdalny, tak jak dotychczas. W tym czasie będą realizowane zajęcia z projektu. Będą też nadal realizowane konsultacje dla maturzystów.
Ponadto od 26 kwietnia br. młodociani pracownicy Branżowej Szkoły I Stopnia będą mogli powrócić na praktyki w pełnym wymiarze godzin. Lekcje zajęć ogólnokształcących będą się odbywały w sposób zdalny, tak jak dotychczas. W każdy czwartek od godz. 12.00 dla klasy 3BG są realizowane zajęcia przygotowujące do egzaminów. 

podstawa prawna z dnia 22.04>>>