Home

Data dodania: 2021/03/19
Od 22 marca Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia nadal będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie zdalnego nauczania, a praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole u pracodawców. Zajęcia praktyczne w Technikum w formie stacjonarnej, zgodnie z dotychczasowym planem, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.