Home

Data dodania: 2021/01/31

Od 1 lutego zachodzą zmiany w realizacji zajęć technikum. Zajęcia stacjonarne odbędą się według następującego harmonogramu: środy - klasy 4T i 2TPL; czwartki - 3T, 2TGI, 2TGL, 2TPI, piątki - 1TPI, 1TPL. Przywozy i odwozy zgodnie z planem. 

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie będą realizowane tylko w klasach 4T, 3T, 2TG, 3G w formie online.