Home

Data dodania: 2020/11/26
Uwaga. Od 30 listopada 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
W poniedziałki, ze względu na przygotowywanie się do egzaminów maturalnych i zawodowych, będą realizowane zajęcia praktyczne w Technikum dla uczniów klasy trzeciej i we środy dla uczniów klasy czwartej.