Home

Data dodania: 2020/10/24
W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 
Wszystkie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w technikum i branżowej szkole są realizowane w sposób zdalny.