Home

Data dodania: 2020/10/13

Zespół Szkół w Czernikowie

Klasy VII-VIII+technikum przywóz na 11.00

Trasa Liciszewy (1) Mazowsze 10:16, Hornówek 10:17, Kijaszkówiec 10:18, Trutowo 10:19, Trutowo 10:20, Dąbrówka‑Liciszewy 10:33, Liciszewy V  10:26, Liciszewy IV  10:28,  Liciszewy III  10:30, Liciszewy II  10:32, Liciszewy I  10:34, Kijaszkowo II  10:36, Kijaszkowo I  10:37, Kijaszkowo 10:38, Mazowsze I/OSP 6 10:40, Czernikowo‑Zespół Szkół 10:50

 Trasa Steklinek(2)Jackowo 10:23, Bernardowo II  10:25, Mazowsze‑Parcele 10:28, Bernardowo I  10:31, , Jackowo 26  10:33, Jackowo 17  10:35, Steklinek 64  10:37, Steklinek I  10:39 , Steklinek 93  10:41, Steklinek 46  10.42, Steklinek 42  10:43, Steklinek II 10:44, Steklinek III 10.45, Czernikowo‑Zespół Szkół 10:50

 Trasa Makowiska (3) Czernikowo I (Słowackiego) 10:15, Wola I  10:20, Wola‑Wawrzonkowo 10:25, Makowiska I  10:28, Makowiska II  10:31, Łazy 10:34, Osówka‑Kolonia 10:38, Osówka II  10:42, Osówka I  10:44, Witowąż II  10:45, Czernikowo‑Zespół Szkół 10:50

 Trasa Ograszka (4) Czernikowo I (Słowackiego), Osówka‑Kolonia 10:25, Ograszka 10:31, Steklin 10:36, Niedźwiedź  10:40, Steklin 10:44, Steklin I  10:46, Czernikowo I (Słowackiego)  10:48, Czernikowo‑Zespół Szkół 10:49

 Trasa Mień, Nowogródek (Crafter) Mień 9:55, Wąkole 10:05, Dąbrówka 10:15, Nowogródek 10:25, Skwirynowo 10:30, Skwirynowo I  10:30, Pokrzywno 10:37, Rudno 10:44, Witowąż 44  10:45, Zespół Szkół 10:50

 Trasa Czernikówko i Zimny Zdrój (Iveco) Czernikówko 4  10:29, Czernikówko 10 10:30, Czernikówko 19  10:31, Czernikówko‑Wały 10:34, Czernikówko k. AGROHANDLER 10:35, Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 10:38, Zimny Zdrój 2  10:46, Zimny Zdrój 7  10:47, Czernikowo‑Zespół Szkół 10:50

Odwóz między 13:00 a 13.15

Trasa Liciszewy autobus nr 1

Trasa Steklinek autobus nr 2

Trasa Makowiska autobus nr 3

Trasa Ograszka autobus nr 4

Trasa Mień, Nowogródek Crafter

Trasa Czernikówko i Zimny Zdrój Iveco