Home

Data dodania: 2020/09/01

Przywozy i odwozy w Zespole Szkół w Czernikowie od 2 wrezśnia 2020 r. >>>>

Przywozy 2020/2021

poniedziałek‑piątek

Trasa Makowiska (24 km) Czernikowo I (Słowackiego) 6:25, Wola I  6:32, Wola‑Wawrzonkowo 6:35, Makowiska I  6:38, Makowiska II  6:41, Łazy 6:44, Osówka‑Kolonia 6:48, Osówka II  6:51, Osówka I  6:53, Witowąż II  6:54, Czernikowo‑Zespół Szkół 7:00

Trasa Ograszka (22 km) Czernikowo I (Słowackiego), Osówka‑Kolonia 6:35, Ograszka 6:41, Steklin 6:46, Niedźwiedź  6:50, Steklin 6:54, Steklin I  6:56, Czernikowo I (Słowackiego)  6:58, Czernikowo‑Zespół Szkół 6:59

Trasa Liciszewy i Steklinek(Capena) Mazowsze 6:16, Hornówek 6:17, Kijaszkówiec 6:18, Trutowo 6:19, Trutowo 6:20, Dąbrówka‑Liciszewy 6:21, Liciszewy V  6:24, Liciszewy IV  6:26,  Liciszewy III  6:28, Liciszewy II  6:29 , Liciszewy I  6:31, Kijaszkowo II  6:33, Kijaszkowo I  6:34, Kijaszkowo 6:35, Mazowsze I/OSP 6:38, Mazowsze‑Parcele 6:43, Bernardowo I  6:45, Bernardowo II  6:46, Jackowo 26  6:48, Jackowo 17  6:50, Steklinek 64  6:52, Steklinek I  6:54 , Steklinek 93  6:56, Steklinek 46  6:57, Steklinek 42  6:58, Steklinek II 6:59, Steklinek III 7:00, Czernikowo‑Zespół Szkół 7:05

Trasa Mień, Nowogródek (Crafter) Mień 5:55, Wąkole 6:05, Dąbrówka 6:15, Nowogródek 6:25, Skwirynowo 6:30, Skwirynowo I  6:30, Pokrzywno 6:37, Rudno 6:44, Witowąż 44  6:45, Zespół Szkół 6:55

Trasa Czernikówko i Zimny Zdrój (Iveco) Czernikówko 4  6:41, Czernikówko 10 6:42, Czernikówko 19  6:43, Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 6:50, Zimny Zdrój 2  6:57, Zimny Zdrój 7  6:58, Czernikowo‑Zespół Szkół 7:05

Odwozy 2020/2021

poniedziałek‑piątek

I tura

Trasa Steklinek+Czernikówko (23km) Czernikowo‑Szkoła Podstawowa-12.45, Czernikowo I(Słowackiego) 12:47, Wygoda 12:50, Steklinek III 12:54, Steklinek II  12:56, Steklinek 42  12:58, Steklinek 46  13:00, Steklinek 93  13:02, Steklinek I  13:05, Steklinek 64  13:08, Jackowo 17  13:10, Jackowo 26  13:12, Bernardowo I  13:13 , Mazowsze‑Parcele 13:14, Bernardowo II  13:15, Jackowo 13:17, Czernikówko 19  13:22, Czernikówko 10  13:24, Czernikówko 4  13:26, Czernikowo I(Słowackiego) 13:34, Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 13:36, Czernikowo‑Zespół Szkół 13:38

Trasa Liciszewy(26km) Czernikowo‑Szkoła Podstawowa , Czernikowo‑Zespół Szkół,  Czernikowo I(Słowackiego), Jackowo, Bernardowo II, Bernardowo I, Mazowsze‑Parcele, Mazowsze I/OSP 12:55, Mazowsze‑Szkoła Podstawowa 12:57, Kijaszkowo 12:59, Kijaszkowo I 13:01, Kijaszkowo II  13:03, Liciszewy I  13:05, Liciszewy II  13:07, Liciszewy III  13:09, Liciszewy IV 13:11, Liciszewy V  13:13, Dąbrówka‑Liciszewy  13:16, Trutowo  13:19, Trutowo 13:22, Kijaszkówiec 13:23, Hornówek 13:25, Mazowsze‑Szkoła Podstawowa

12.45 Iveco‑Czernikowo‑Szkoła Podstawowa-Czernikówko‑Wały, Zimny Zdrój

II tura

Trasa Steklinek(19km) Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 13:40,  Czernikowo‑Zespół Szkół 13:42, Czernikowo I(Słowackiego)13:44, Wygoda 13:47, Steklinek III  13:51, Steklinek II  13:53,  Steklinek 42  13:55, Steklinek 46  13:57, Steklinek 93  13:59, Steklinek I  14:02,  Steklinek  64  14:05, Jackowo 17  14:07, Jackowo 26  14:09, Mazowsze‑Parcele 14:12, Bernardowo I  14:13, Bernardowo II 14:14, Jackowo  14:16, Czernikowo I(Słowackiego) 14:20, Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 14:22, Czernikowo‑Zespół Szkół 14:24

Trasa Czernikówko(10km) Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 13:40, Czernikowo‑Zespół Szkół 13:42,  Czernikowo I(Słowackiego)13:44, Czernikówko 19  13:49, Czernikówko 10  13:51, Czernikówko 4  13:53,  Czernikowo I(Słowackiego) 14:01, Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 14:03, Czernikowo‑Zespół Szkół 14:05

Trasa Nowogródek(31km) Czernikowo‑Zespół Szkół‑13:35, Osówka‑Szkoła Podstawowa 13:45, Nowogródek 14:00, Skwirynowo I  14:10, Skwirynowo 14:11, Pokrzywno 14:13, Rudno 14:21, Witowąż 44, Witowąż 14:26, Czernikowo I(Słowackiego)14:36, Czernikowo‑Zespół Szkół 14:37

13:40 Iveco‑Czernikowo‑Szkoła Podstawowa-Czernikówko‑Wały, Zimny Zdrój

CrafterZS, Witowąż, Osówka‑13.35, Osówka‑Szkoła Podstawowa 13:45, Mień, Wąkole, Dąbrówka

III tura

Trasa Steklinek+Czernikówko (23km) Czernikowo‑Szkoła Podstawowa-14.40 , Czernikowo‑Zespół Szkół 14.42 , Czernikowo I(Słowackiego)14.44 , Wygoda 14.47, Steklinek III 14.51, Steklinek II  14.53,  Steklinek 42  14.55 , Steklinek 46  14.57 , Steklinek 93  14.59, Steklinek I  15:02, Steklinek 64  15:05, Jackowo 17  15:07, Jackowo 26  15:09, Mazowsze‑Parcele 15:10, Bernardowo I  15:11 , Bernardowo II  15:12, Jackowo 15:14, Czernikówko 19  15:15, Czernikówko 10 15:17, Czernikówko 4  15:19, Czernikowo I(Słowackiego) 15:27, Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 15:28, Czernikowo‑Zespół Szkół 15:30

Trasa Liciszewy(35km) Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 14.35, Czernikowo‑Zespół Szkół, Czernikowo I(Słowackiego), Jackowo, Bernardowo II, Bernardowo I, Mazowsze‑Parcele, Mazowsze I/OSP 14:50, Mazowsze‑Szkoła Podstawowa 14:52,  Kijaszkowo 14:54, Kijaszkowo I 14:56, Kijaszkowo II 14:58, Liciszewy  15:00, Liciszewy II  15:02, Liciszewy III  15:04, Liciszewy IV  15:06, Liciszewy V  15:08, Dąbrówka‑Liciszewy 15:11, Trutowo 15:14, Trutowo 15:17, Kijaszkówiec 15:18, Hornówek 15:20, Czernikowo I(Słowackiego) 15:30, Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 15:31, Czernikowo‑Zespół Szkół 15:33

Trasa Makowiska(32km) Czernikowo‑Zespół Szkół 14:40, Witowąż II  14:44, Osówka I  14:45, Osówka II 14:47, Osówka‑Kolonia 14:50, Łazy 14:53, Makowiska II  14:56, Makowiska I  14:59, Wola‑Wawrzonkowo 15:02, Wola I  15:04, Czernikowo I(Słowackiego) 15:14, Czernikowo‑Zespół Szkół 15:17

Trasa Ograszka (22 km) Czernikowo (Zespół Szkół) 14.40, Czernikowo I (Słowackiego)14.42, Steklin I  14.44, Steklin 14.46, Niedźwiedź 14.49, Steklin 14.53, Ograszka 14.57, Osówka – Kolonia 15:01, Czernikowo I (Słowackiego) 15:11, Czernikowo (Zespół Szkół) 15:12

Iveco‑Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 14:40, Zespół Szkół-Czernikówko‑Wały, Zimny Zdrój

IV tura

Trasa Steklinek+Czernikówko(23km) Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 15:35, Czernikowo‑Zespół Szkół 15:37, Czernikowo I(Słowackiego) 15:39, Wygoda 15:42, Steklinek III 15:46, Steklinek II  15:48, Steklinek 42  15:50,  Steklinek 46  15:52, Steklinek 93  15:54, Steklinek I  15:57, Steklinek 64  16:00, Jackowo 17  16:02, Jackowo 26  16:04 , Mazowsze‑Parcele16:05, Bernardowo I 16:06, , Bernardowo II 16:07 , Jackowo16:09, Czernikówko 19  16:10, Czernikówko 10  16:14, Czernikówko 4  16:16, Czernikowo I(Słowackiego) 16:24, Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 16:25, Czernikowo‑Zespół Szkół 16:28

Trasa Liciszewy(35km) Czernikowo‑Szkoła Podstawowa, Czernikowo‑Zespół Szkół 15.35, Czernikowo I(Słowackiego), Jackowo, Bernardowo II, Bernardowo I, Mazowsze‑Parcele, Mazowsze I/OSP 15:50, Mazowsze‑Szkoła Podstawowa 15:52,  Kijaszkowo 15:54, Kijaszkowo I 15:56, Kijaszkowo II 15:58, Liciszewy I  16:00, Liciszewy II  16:02, Liciszewy III  16:04, Liciszewy IV  16:06, Liciszewy V  16:08, Dąbrówka‑Liciszewy 16:11 , Trutowo 16:14, Trutowo 16:17, Kijaszkówiec 16:18, Hornówek 16:20, Czernikowo I(Słowackiego) 16:30, Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 16:31, Czernikowo‑Zespół Szkół

Trasa Makowiska(32km) Czernikowo‑Zespół Szkół 15:35, Witowąż II  15:39, Osówka I  15:40, Osówka II  15:42, Osówka‑Kolonia 15:45, Łazy 15:48, Makowiska II  15:51, Makowiska I  15:54, Wola‑Wawrzonkowo 15:57, Wola I  15:59, Niedźwiedź 16:01, Ograszka 16:03, Steklin16:07, Steklin I  16:09, Czernikowo I(Słowackiego) 16:14, Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 16:16, Czernikowo‑Zespół Szkół 16:18

Trasa Nowogródek(36km) Czernikowo‑Zespół Szkół 15.35, Osówka‑Szkoła Podstawowa 15.45, Nowogródek 16:00, Skwirynowo 16:10, Skwirynowo I 16:11, Pokrzywno 16:13, Rudno 16:21, Witowąż 44, Witowąż  II  16:26, Czernikowo I(Słowackiego) 16:36, Czernikowo‑Zespół Szkół 16:37

Iveco‑Czernikowo‑Szkoła Podstawowa 15:35, Zespół Szkół‑Czernikówko‑Wały, Zimny Zdrój

Crafter‑ZS 15.35, Osówka‑Szkoła Podstawowa 15:45, Mień, Wąkole, Dąbrówka