Home

Data dodania: 2020/07/06
Drodzy kandydaci!
Przopominamy, że 10 lipca mija termin złożenia dokumentów do szkoły I wyboru oraz oryginału świadectwa ukończenia szkoły. 
Kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia prosimy o dostarczenie zaświadzcenia o przyjęciu na praktyki zawodowe. 
Dla uczniów technikum i Branżowej Szkoły wystawiamy skierowania do Ośrodka Medycyny Pracy.