Home

Data dodania: 2020/07/06
W sekretariacie są do odbioru stypendia za wyniki w nauce. Od średniej 4,00 do 4,50 stypendium wynosi 75 zł, a dla osób ze średnią powyżej 4,50 stypendium wynosi 100 zł  oraz ocena ze sprawowania co najmniej bardzo dobra. Zapraszamy uczniów spełniających oba kryteria.