Home

Data dodania: 2020/05/29

Od 1 czerwca zachodzą zmiany w realizacji praktyk zawodowych w technikum i branżowej szkole.

3 klasa technikum realizuje konsultacje przed egzaminem zawodowym z Panem Sławomirem Marciniak.

2 klasa technikum od 1 czerwca do 15 czerwca zaczyna realizację praktyk zawodowych.

Grupa logistyków jest pod opieką Andrzeja Zielińskiego, a grupa informatyków pod opieką Mariusza Dubackiego. Jest możliwość realizacji praktyk we własnym zakresie, skierowanie na praktyki i program praktyk jest do odbioru w Szkole (Proszę o wcześniejszy kontakt z wicedyrektorem). Staże zawodowe u pracodawców odbędą się w planowanym terminie – lipiec, sierpień. Przesunięte zostają terminy realizacji kursów na prawo jazdy, operatora wózków widłowych i innych kursów dokształcających.  

3 klasa branżowej szkoły realizuje praktyki zawodowe u pracodawców i przygotowuje się do egzaminów zawodowych – konsultacje z wychowawcą.

2 klasa branżowej szkoły – realizuje praktyki zawodowe u pracodawców.

Uczniowie pełnoletni na realizację praktyk zawodowych muszą wyrazić  zgodę, a  dla uczniów niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia ucznia z realizacji praktyk zawodowych.

3 klasa liceum – konsultacje przygotowujące do egzaminów maturalnych.