Home

Data dodania: 2020/04/22
Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom (a jest ich większość) za systematyczną pracę, kontakt w tym trudnym czasie. Wiemy, że pracujemy dla Was i z Wami. Przykro nam, że część traktuje tę sytuację jako próbę dodatkowego czasu wolnego- nie chcemy straszyć, ale może to skończyć się egzaminem klasyfikacyjnym (brak obecności) albo egzaminem poprawkowym (oceny niedostateczne) albo brakiem promocji. Ani Wy ani My sobie tego nie życzymy, więc zróbmy wszystko, żeby tego uniknąć.
Borykamy się z tym co uznać za ważne i niezbędne (minimum programowe) i jak ograniczyć treści do minimum. Niektórzy mówią, że zadajemy za dużo, większość, że akurat, nieliczni, że za mało. Wiemy, że uczniowie potrzebują kontaktów bezpośrednich, ale czasami nie wchodzą na lekcje on-line. 
Rozumiemy, że są problemy z komunikacją, z brakiem sprzętu, słabym Internetem. Ale nie rozumiemy chowania się za "techniczne problemy". Są rodzice, którzy sygnalizują wychowawcom problemy i wtedy wypożyczamy komputery, drukujemy karty. Ale nie rozumiemy uczniów ( i rodziców) , którzy do dziś nie zalogowali się na Dz.E i moodle. Nie odbierają maili a co gorsza nie dzwonią do wychowawców i dyrektorów. Nie możemy tego dłużej tolerować.
 
   Wielu z nas pracuje inaczej, wielu nauczycieli 1-3 odbiera informacje w różnych terminach dnia ( dostosowują się do czasu pracy rodziców), wypracowali najróżniejsze formy komunikatorów. Nie będziemy im przeszkadzać. 
     Uczniowie LBT radzą sobie na DE i moodle oraz innych komunikatorach. Też niestety są przypadki ukrywania się za zasłoną trudności technicznych, na szczęście nieliczne.
     UCZNIÓW klas 4-8 OBOWIĄZUJE PLAN LEKCJI w DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM i WSZYSTKIE INFORMACJE SĄ PODAWANE ( i zapisywane w DE). Poprosimy nauczycieli, żeby poza wpisaniem tematu wysłali jeszcze informację na DE- w jakim komunikatorze odbędzie się lekcja, czy tylko w DE, czy w MOODLE, czy w EDUELLO czy w innym komunikatorze. Nie jesteśmy w stanie logistycznie podać informacji na tydzień. Przynajmniej na razie. Uczeń zna plan lekcji, WYSTARCZY ŻEBY CODZIENNIE WSZEDŁ NA DE będzie wszystko wiedział co i gdzie ma do zrobienia , obowiązkiem ucznia jest zalogować się między 8 a 9 rano (w  e-dzienniku), potwierdzić gotowość (system odnotuje odebranie informacji); WSZYSTKIE LEKCJE SĄ ODNOTOWANE W DE  i moodle. Odnotowana jest aktywność uczniów, wiemy kto wchodzi a kto nie.
       NAUCZYCIELE na moodle  będą organizować lekcje zgodnie ze swoimi godzinami, wiemy, że były kolizje.
W godzinach lekcyjnych być dyspozycyjnym do pracy zdalnej, pracować; (JEŚLI NIE MA MOŻLIWOŚCI PROSIMY ZGŁOSIĆ WYCHOWAWCY- będziemy radzić). Brak zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem obecności, brak aktywności z brakiem pracy na lekcji, będzie to podstawą do wpisywania obecności,  formę codziennej gotowości ustala ze swoją klasą wychowawca;
 
Prosimy o realne zgłoszenia do NAS- do Rady Rodziców- pojedyncze informacje mogące usprawnić - do wychowawcy a zbiorowe do dyrektora. 
 
Szkoła codziennie pracuje. Są telefony do sekretarek.  Od 7oo do 12.oo codziennie można odbierać jakieś rzeczy z szafek, z klas,  na korytarzu leżą zeszyty ćwiczeń do odbioru (historia 8ab). Jeśli ktoś nie może w tych godzinach, ustalamy że w czwartek będzie ktoś w SP  po 16  od 16-17.oo.
 
Dyrektor ZS