Home

Data dodania: 2020/04/09
Do 26 kwietnia szkoła zostaje dla uczniów zamknięta. Egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny zostają przełożone. Termin zakończenia zajęć dla 3 klasy liceum pozostaje bez zmian. Egzaminy prawdopodobnie odbędą się w czerwcu. Wszystkie zajęcia nadal będą realizowane w formie zdalnej.  Praktyki zawodowe są zawieszone, a zajęcia teoretyczne z kształcenia zawodowego odbywają się w formie zdalnej.