Home

Data dodania: 2020/03/26
Z dniem 25 marca 2020 przechodzimy oficjalnie zgodnie z rozporządzeniem MEN na zdalne nauczanie.
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych korzystają z dziennika elektronicznego i platformy moodle. Przez dziennik elektroniczny zostali poinformowani uczniowie (i ich rodzice) o zmianie trybu pracy i ustalono sposób komunikowania się z rodzicami i uczniami oraz sposób konsultacji.
Natomiast szkoły podstawowe także będą kontynuować formy wypracowane przez ostatnie dwa tygodnie a potem uczniowie szczególnie od klas 4-8 będą przechodzić stopniowo na platformę edukacyjną moodle i prawdopodobnie dziennik elektroniczny.
Na razie komunikacja z rodzicami odbywać się będzie przez stronę szkoły i za pośrednictwem wychowawców (i nauczycieli przedmiotu). Tak samo można zgłaszać uwagi i prowadzić konsultacje.
Na razie klasy 0-3 będą opierały się na wypracowanych wcześniej metodach pracy zdalnej.
Prosimy o podanie maili do uczniów wychowawcom w celu podłączenia uczniów do moodle. Prosimy też o informację dotyczącą dostępu do internetu, posiadania laptopa przez dziecko (do samodzielnej pracy, czy na 2-3 osoby) czy tylko smatfona, itp...
Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Prosimy zgłaszać uwagi przez wychowawców i Radę Rodziców. 
Dla nas to również jest nowe wyzwanie, prosimy o spokój, cierpliwość i wyrozumiałość. Uczymy się razem. Uczymy się również na błędach.
Życzymy zdrowia i prosimy dzieciom przekazać, że praca jest ważna ale bardzo ważna jest komunikacja z nauczycielem i ze sobą nawzajem, zachowanie pozytywnych relacji i spokoju.
D. Chrobak