Home

Data dodania: 2020/03/12

Drodzy uczniowie, proszę na bieżąco sprawdzać komunikator w dzienniczku elektronicznym. W dzienniczku elektronicznym są przesyłane zadania do wykonania z poszczególnych przedmiotów. Z wykonywanej pracy będą wystawiane oceny.