Home

Data dodania: 2019/09/14
Prosimy o głosowanie na projekty dla naszych uczniów i naszych społeczności z Budżetu Obywatelskiego.
W gminnym:
Na wioskę wczesnośredniowieczną w grodzisku Steklinie z warsztatami i łodziami dla wszystkich szkół i dzieci z całej gminy. Festyn z warsztatami, turniejami, pokazami zorganizowanymi w ramach wioski średniowiecznej i prasłowiańskiej. Miejsce realizacji: Steklin – Niedźwiedź lub na inne wnioski z Kijaszkowa Kiełpin, Makowisk i Steklinka.
W powiatowym:
Dzwonnica i cmentarz we Włęczu - świadkowie historii. Wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego oraz montaż drewnianych stołów, ław i stojaków na rowery. W ramach projektu zakupiony zostanie także dzwon na dzwonnicę. Miejsce realizacji: Pokrzywno-Włęcz, gm. Czernikowo lub
Wieczór "Z Pazurą(em)"- organizacja wieczoru autorskiego aktora i kabareciarza Cezarego Pazury oraz konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Karykatura artysty". Miejsce realizacji: Czernikowo.