KKZ technik informatyk

Technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK 351203

Forma KKZ

Kwalifikacje w zawodzie INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

Czas trwania 1 rok - kwalifikacja INF.03  2 semestry

Tryb nauki: zaoczny (częściowo zdalne)

Tryb naboru nabór do 06.10.2021 r., zajęcia już od 09.10.2021 r.

Wymagania ukończone 18 lat

Zaświadczenia wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik informatyk otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach INF.02. i INF.03., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych i INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK INFORMATYK

Technikum w Czernikowie jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.