Złoty Abiturient

Tytuł Złotego Abiturienta Rada Pedagogiczna przyznaje uczniowi, który uzyskał:

- średnią ocen końcowych co najmniej 5,0 (bez oceny dostatecznej);

- co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Rok szkolny 2011/2012:

  • Łukasz Jaćkiewicz
  • Radosław Seracki

 

Rok szkolny 2016/2017:

  • Paulina Urbańska