Rekrutacja - Absolwenci gimnazjum

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów gimnazjum 
na rok szkolny 2019/20

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej. od 13.05.2019
do 17.06.2019
do godz.15.00
2. Złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. od 21.06.2019
do
25.06.2019
do godz.12.00
3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej do 10.07.2019
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 11.07.2019
do godz. 12.00
5. Wydanie przez Technikum i Branżową Szkołę I stopnia skierowań na badania lekarskie. do 9.07.2019r.
do godz.15.00
6. Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu. Od 11.07 do 15.07.2019
do godz.10.00
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych. 16.07.2019
do godz.14.00

 

 Kierunki kształcenia 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3 LETNIE nauka trwa 3 lata dla uczniów po gimnazjum

     Przewidywane profile to:

      kulturowo- medialna: z rozszerzonymi przedmiotami: j. polski, wos, j. angielski

      społeczno-ekonomiczna: z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia, j. angielski

 

TECHNIKUM 4 LETNIE -  nauka trwa 4 lata dla uczniów po gimnazjum

     Przewidywane zawody:

     Technik informatyk
     Technik logistyk
     Technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (wielozawodowa) nauka trwa 3 lata (w systemie dualnym)

     Kierunek kształcenia wybiera uczeń z zawodów oferowanych przez szkołę:

   cukiernik
   elektromechanik pojazdów samochodowych
   elektyrk
   florysta
   fryzjer
   kucharz
   magazynier logistyka
   mechanik pojazdów samochodowych
   murarz- tynkarz
   piekarz
   rolnik
   sprzedawca
   stolarz
   ślusarz

Zasady rekruatacji

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego stosujemy zasady:

    100  punktów do zdobycia za egzamin gimnazjalny, a w szczególności:

            język polski - 100% x 0,2 =    20 punktów

            historia i wos - 100% x 0,2 = 20 punktów 

            matematyka - 100% x 0,2 = 20 punktów 

            przedmioty przyrodnicze - 100% x 0,2 = 20 punktów

           język obcy  - 100% x 0,20  = 20 punktów 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych za oceny wyrażone w stopniach:

Ocena na świadectwie

cel

bdb

db

dst

dop

Liczba punktów

18 pkt

17 pkt

14 pkt

8 pkt

2 pkt

3. Za świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się  7 punktów, za aktywność społeczną - 3 punkty.

4. Za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

5.Ustalone są 4 wybrane przedmioty punktowane przy naborze, maksymalnie 72 punkty do zdobycia :

 Do liceum:

a)     Klasa kulturalno-medialna:

 • język polski
 • WOS
 • historia
 • język angielski

b)    Klasa społeczno-ekonomiczna:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

do technikum

a)     Technik logistyk:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

b)    Technik ekonomista:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

c)     Technik informatyk

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski

Pliki do pobrania:

Podanie